Help2Email2
Frontpage Bulletin News Areas and maps Media Organising Team Startlist & results Live RouteGadget

Previous
Sóly

471 lakosú község Veszprémtől 10 km-re keletre a 8-as főút mentén. Első írásos említése Szent István 1009-ben kelt oklevelének - mely a veszprémi püspökség határait jelöli ki - datálásában történik.

Királyi Kard Emlékhely

A közel 12 méteres fakardot Sóly község lakossága emeltette 1998. július 2-án Szent István és az ellene lázadó Koppány csatájának ezeréves évfordulójára emlékezve. A kard Szent István prágai Szent Vid Székesegyházban őrzött kardjának stilizált mása.

Soly_kiralyikard

Református templom

A sólyi református templom hazánk legrégebbi falusi temploma. A ma látható barokk stílusú templom helyén állt az ősi kápolna, melyet István király emeltetett Koppány vezér felett aratott győzelme után Sólyban. Az 1009-ből származó királyi okirat a fogadalmi kápolnát az egyetlen olyan templommá teszi az országban, amely dokumentáltan Szent István személyéhez fűződik. A szentély és a hajó között az északi oldalon áll a kis szószék, felette az 1775-ös évszámmal. Korábban a templom festett famennyezetű volt, de az 1724-ből való eredeti mennyezetet és a karzatot 1894-ben elvitték az Iparművészeti Múzeumba. Az 1997-ben megkezdődött falfeltárási kutatások közben a templom legrégebbi falain festmények nyomaira bukkantak. A templomban folytatott ásatás során a padozat alatt középkori csontvázakat találtak 2009-ben.

Papírmalom romjai

A zirci ciszteri apátság, mint gazdálkodó uradalom az 1780-as években határozta el, hogy papírmalmot alapít Sóly faluban. Az alapító szerződést az 1779.-ben kinevezett német Christoph Bonaventura perjel kötötte meg Joseph Politzer papírkészítő mesterrel. A sólyi birtokon a falun keresztülhaladó patak vízhozama elegendőnek mutatkozott a malom működtetésére. A faluban ekkor már működött két gabonaőrlő és egy deszkametsző malom. Az apátság kikérte a véleményét Tumler J. György veszrémi molnának a papírmalom tervezett helyéről, aki megállapítja, hogy 'a szomszédok kára nélkül fel lehet építeni'.

Bővebb információ a www.soly.hu honlapon taláhatók.